XTLI CVUT, AOC, 2017


LOST MEMORY OF BRNO TU Delft, Independent Group, Diploma Thesis, 2019RECLAIMING THE LAND 
TU Delft, Other Ways of Doing, 2018


Porod 
CVUT, Kuzemensky a Synek, Diplomová práce, 2017


MO-CHA 
COMMISSION, Brno, 2019


The Last Tower 
CVUT, AOC, 2016


Památník Lety COMPETITION, Lety u Písku, 2020


TRAFIKA MÚZ 
COMMISSION, Brno, 2020

SAUNA COMMISSION, Sumiac, Slovakia, 2021


SND COMPETITION, Bratislava, Slovakia, 2021


VŠMÚ COMPETITION, Bratislava, Slovakia, 2021

︎ PROKOP MATĚJ 2023 ︎