SAUNA ŠUMIAC
Obec Šumiac se pyšní nejstarší parní saunou na území Česka a Slovenska a její vznik je opředen až pohádkovým příběhem o místním rodákovi, který si zpět z ruské fronty přivedl také ruskou šlechtičnu, pro kterou saunu tzv. kupieľku zbudoval. Tento historický unikát byl sice nedávno zrekonstruován, ale pro potřeby saunování bude poblíž postavena sauna nová. Sauna jako ukryté místo v lese, odkud člověk může pozorovat bezčasí okolního světa. Tmavý interiér sauny je orientován k potoku, který slouží k ochlazení po každém sanovacím cyklu. Konstrukce sauny je řešena z jednoho opakujícího se prvku - fošny o rozměrech 50x200mm. Střechu sauny tvoří propustný sklolaminát s viditelnou strukturou vláken. Sauna tak lépe splyne se svým okolím a zároveň umožňuje přístup světla do relaxační místnosti. Pohyb mezi saunovací a relaxační místností probíhá na kryté verandě, kde jsou umístěny dvě lavice s kolmým výhledem na potok. Odtud je možný také přístup do vody a ke kádi z lokálního kamene. Káď je napájena vodou z potoka hadicí v zemi. Voda z ní odtéká samovolným přepadem do propustného štěrkového podsypem pod kádí. Základy sauny jsou řešeny pomocí kamenů uložených do štěrku.

Šumiac, SK
plocha: 20.8 m²
návrh: 2021
spolupráce: Peter Jurkovič, jrkvc.sk
︎ PROKOP MATĚJ 2024 ︎