POROD


Narození stejně jako smrt tvoří mezník lidského života v přesně daném čase a místě. Jak vypadá místo takového narození? Místo kam člověk zavítá pravděpodobně jen párkrát za život. A čím je charakteristické místo bolesti? Je to uzavřená místnost, koupelna, zahrada, bazén nebo jen postel? Současné české porodnictví se snaží k porodu přistupovat univerzálně a institucionálně, což ovšem není tak jednoznačné, protože žádný univerzální porod neexistuje. Může trvat minuty, hodiny nebo dny. Porodní dům tedy vyvstává jako alternativa k institucionální péči. Já jsem se snažil hledat alternativu k romantizujícímu předobrazu porodního domu. Dům s vlastním vnitřním světem, který ženu chrání před okolím.


BIRTH


Birth, as well as death, forms a milestone in human's life at a specific time and place. But how does a place of birth look like? A place which we visit only a few times during our lives. Maternity house arises as an alternative to the institutional care. I made efforts to find also an alternative to the model image of a maternity house. A house with its own inner world that protects women from "outer space".
 

místo
placevnitřní krajina letenského bloku


V rámci diplomního semináře jsme hledali neobyčejná místa v Praze, kde by bylo vhodné umístit porodní dům. Parcela na východním okraji Letenských sadů, která je součástí nedostavěného bloku, se ukázala jako ideální místo. Jedná se o parcelu, která  už pravděpodobně ani nikdy zastavěná nebude. Kombinace nezastavitelné parcely a neexistující typologie se zdá být pochopitelná. Nacházíme se tedy na rohu ulic Skalecká a Františka Křižíka a na rohu Letenských sadů.  Potkává se zde bloková zástavba s městským parkem a aby toho nebylo málo celá parcela se svažuje směrem dolů k řece Vltavě, takže výškový rozdíl činí téměř jeden a půl patra. Tato nezvyklá konstelace vybízí ke vzniku něčeho nového.

Na první pohled nedokončený letenský blok se jeví jako příhodné místo pro zásah. Po bližším průzkumu už nic není tak jasné. Roh má spíše dvojznačný charakter, polohou náleží bloku, ale vzezřením Letenským sadům. Nejedná se o místo bez funkce. Slouží k propojení uličního prostoru s lékařským zařízením. Návštěvník musí projít brankou a sestoupit níže vnitroblokovou zahrádkou. Tento fenomén uzavřených zahrad se stal základní formou mého urbanistického řešení. Nedokončený blok, který nacházíme na tomto místě, nám umožňuje vhlédnout do rozmanité struktury dvorků a vnitřních městských zahrad. V podobném duchu jsem se tedy snažil navázat a vymezuji si prostor zdí, abych jasně vymezil, co je přístupné a co není. Zároveň se snažím dům výhodně dopravně napojit na přilehlou ulici. Odkrojením dostatečně velkého oblouku z území vymezeného zdí získávám rychlý přístup k domu pro akutní případy, tři dočasná parkovací místa přímo na vlastním pozemku a v neposlední řadě dům zanechávám výraznou rozpoznatelnou půdorysnou stopu.Maternity house lies on the boundary of Letná park and unfinished housing block. This incomplete block gives you a glimpse into this diverse inner world of Letná courtyards. A world that is supposed to be hidden behind the wall.


dům
house

Základní konstrukt celého návrhu je založen na dvou protichůdných stanoviscích. Na rozporu mezi vnitřkem a vnějškem. Tak jako neprostupná zeď obepíná skrytou zahradu, tvrdá drsná schránka ukrývá bezpečné místo pro nejcitlivější z životních mezníků člověka. Smyslem není vytvořit nedobytnou pevnost, ale jasně vymezit charakter toho co je před a za zdí. Je to i o utváření předprostorů, kterými procházím, abych se připravil na jiné místo. Myslím tím tedy vstup zahradou a obloukový vstup o patro výš. Terénní rozdíl jednoho a půl patra na pozemku vybízel k vytvoření těchto dvou vstupů a tím pádem rozdělil provoz celého domu. V pravé části pozemku vstupuji “skrytou” brankou a dostávám se o patro níž do suterénu. Tento vstup slouží ženám připravujícím se na porod popřípadě ženám vyhledávající poporodní péči. Nalézá se zde totiž vyšetřovna, konzultace a sál. Dále pak administrativa porodního domu a zázemí potřebné k jeho provozu. Druhý obloukový vstup v přízemí je pak určen pro příjem rodiček a pro rychlý příjezd a odjezd z domu. Obě tyto části spojuje jeden komunikační element v podobě kapslovitého schodiště, které prostupuje celým domem. Schodiště je záměrně umístěno diagonálně, aby nastavilo dispozici směrem k intimnímu vnitrobloku a výhledům na řeku. Dům se tak otáčí zády k veřejným Letenským sadům.
Provoz domu můžeme rozdělit na tři základní úrovně, jež se do návrhu promítají i vertikálně. Od podzemního podlaží se dům postupně dělí na předporodní, porodní a poporodní. Rozlišení mezi porodní a poporodní péčí se děje u samotných pokojů. Návrh počítá v případě potřeby s využíváním porodních pokojů jako poporodních a naopak. Náplň porodního domu se ale nesoustředí pouze na samotnou porodní péči. Poskytuje také poradenskou činnost a vzdělávací činnost pro rodičky i porodní asistentky, která se odehrává ve víceúčelovém sále a ve vyšetřovně určené ke konzultacím. Z programu byli vyřazeny ubytovací pokoje, bazén a kavárna. Tato funkční náplň dům nad míru zvětšovala nebo v případě kavárny nezapadala do zamýšleného konceptu.

The proposal is based on two opposing attitudes, on the contradiction between inside and outside. As a wall surrounds a hidden garden, a rough shell conceals a safe place for the most precious we have - a new life. A functional layout of the house is formed by steep terrain in two parts with various entrances. One garden entrance below for mothers preparing giving birth and another arc entrance at the street level for quick admissions and urgent cases. Both of these parts are connected by a capsule staircase that passes through all the floors. Thestaircase is intentionally diagonal to set up an inner layout of intimate rooms oriented to the courtyard and theriver. In contrast, the main facade is completely closed to the street and the park. Maternity house ‘turns one’s back’ to the public and focuses on the mother instead.


poporod.tumblr.com
________

at CTU in Prague, 2017

led by Michal Kuzemenský and Ondřej Synek

2nd place for the best graduation project of 2017, Czech Chamber of Architects, Prague
︎ PROKOP MATĚJ 2024 ︎