DOSTAVBA VŠMÚ
Nový dům pro VŠMÚ reflektuje aktuální potřeby školy a zároveň napravuje nedostatky stávající sousední budovy. Reprezentativní prostory pro setkávání - studentů a také návštěvníků. Otevření parteru směrem do ulice - k veřejnosti. Navázání na okolní kontext parku v horní části Svoradovy ulice formou pobytového schodiště. Konstrukční systém se naopak inspiruje od svého souseda. Hlavní nosné prvky jsou umístěny po obvodu. Vnitřní dispozice je uvolněna a dále členěna pouze příčkami, což umožňuje výhodnější skládání různě velkých místností s odlišnými nároky. Kvůli maximálnímu využití vstupního parteru je příjezd do podzemního parkování řešen venkovním autovýtahem, který se schová v úrovni chodníku. Hrubost domu změkčuje roletový systém, který se směrem k přízemí nadzvedává a láká dovnitř.

________

in Bratislava/Brno, 2021

together with Peter Jurkovič @peter.jrkvc

︎ PROKOP MATĚJ 2024 ︎