under the Vyšehrad

Except of the proposal of an apartment building, our task was to complete an unfinished block in that area. It is located under the Vyšehrad fortification in Prague next to the Vltava river. This area represents an interference between the old historical environment and contemporary additions from the previous century. In my proposal, I am trying to restore a previous importance to the street leading to Vyšehrad and I am filling up the unfinished block. The final form of the apartment house is strongly influenced by its orientation to the north. I chose this site with unfavourable conditions intentionally because of its direct connection with the river. I proposed a house with an inner courtyard balcony and maisonettes. It appears that I am parasitizing on the current buildings but at the same time I am offering a public library and the extensive parking for the whole block. Thanks to the sloping terrain, I was able to hide the parking under the ground without any ramps.

Kromě samotného domu, na námi zvolené parcele, jsme měli za úkol vytvořit základní urbanistické řešení kolem ulice Pod Vyšehradem. Můj návrh se snaží vrátit historické ulici původní význam a zároveň nalézt řešení zdejšího nedokončeného bloku. Výslednou podobu domu nejvíce ovlivnila orientace jeho hlavní fasády na sever. Nepříznivé světelné podmínky se projevily v zalomení fasády, tak aby jednotlivé byty mohly čerpat více denního světla. Dům je zamýšlen jako pavlačový v kombinaci s mezonety. Byty tak mohou mít orientovaná okna na jih i na sever. Návrh, i když se to na první pohled nezdá, nemá pouze parazitovat na svém okolí a uzurpovat si výhodné místo na nábřeží. Cílem bylo zlepšit podmínky bydlení i současných obyvatel vnitrobloku. Okolní terén mi umožnil navrhnout podzemní parkoviště bez nutnosti vyrovnávacích ramp a také s mnohem větší kapacitou i pro stávající obyvatele. Do parteru jsem umístil pobočku městské knihovny, která v Podolí chybí.


________

at CTU in Prague, 2013

led by Jan Aulík and Roman Chvilíček

3rd place in the competion Druhá kůže, 2013


︎ PROKOP MATĚJ 2024 ︎