SUPERSTUDIO HRANICE

spojuje a rozděluje, brání a chrání, otevírá a uzavírá

Hranice, tedy čára nebo pruh dělící dvě sousední držby, v širším smyslu celé území podél hraniční čáry. Definice hranice je poměrně jasná, avšak v současné propojené Evropě se význam hranice vytrácí. Položme si otázku, kde vlastně leží vnitřní hranice Evropy? Kde leží skutečná hranice České republiky? Je správné aby jediným orientačním prvkem v evropském prostoru bylo dopravní značení? My si myslíme, že nikoliv. Rušením či rozprodejem dnes již bývalých hraničních přechodů stát nejen přichází o strategicky výhodné objekty ale také ztrácí svoji národní identitu. Symbolika hranic je natolik silná, že nemůže být nahrazena pouhou informační tabulí. Kouzlo, kdy jste každou nohou jiné v zemi, se pak vytrácí na dobro. Tato otázka se ovšem netýká pouze českého území a o to víc nám přišla zajímavá. Evropské kulturní prostředí je natolik bohaté a v dnešní propojené Evropě stále natolik různorodé, že si zaslouží naši pozornost.

Při hledání nového využití těchto objektů jsme narazili na funkce, které se nám zdáli příliš banální a nerespektující původní účel. Zřizování pomníků či nejrůznějších muzeí spíše vyzdvihuje myšlenku vlastenectví a přináší do těchto míst funkci, která je časově omezená a po konci návštěvních hodin se z nich život opět vytrácí. České pohraničí citelně trpělo vysidlováním hned v několika vlnách a tendence odsouvat do pohraničí jen to nechtěné je doposud znatelná. Nechtěli jsme upozorňovat na staré jizvy nebo způsobovat nové.
________

v Brně, 2015

zpracováno společně s Ondřejem Hanušem


 3.místo v soutěži Superstudio


︎ PROKOP MATĚJ 2024 ︎