Národní knihovna České republiky


Knihovna? Tady?!

• významný přestupní uzel denně zde přestoupí z podzemní na povrchovou dopravu až 50 000 cestujících

• dobrá dostupnost významných vysokoškolských areálů nebo fakult Vysoká škola ekonomická nebo Univerzita Karlova

• Státní knihovna ČSR se záměrem vybudovat v této lokalitě Národní knihovnu přišel už Karel Prager v 70. letech

• kultivace současného stavu Těšnova a nefungujích vazeb

________

v Praze, 2013

zpracováno pod vedením Miroslava Cikána a Petra Buše

© PROKOP MATĚJ 2020 ︎